Bà lang nùng profile image

Bà lang nùng

chữa bệnh at chữa bệnh tự kỷ

Member Since January 2018

Bà Lang Nùng Chữa Tự Kỷ
Bằng hai đồng bạc trắng, lòng trắng trứng gà, nước rễ cây và bí quyết “lấy gió” của dân tộc Nùng, bà Lục Thị Bích đã điều trị thành công cho nhiều trẻ tự kỷ

http://balangnungchuatuky.com/

Qualified skills

Online business
No results found.
No results found.
No results found.

people with similar expertise

Chris Stolke 7 FOLLOWERS

Phil Khor 3.46K FOLLOWERS

Tony Commisso 8 FOLLOWERS

Shail Akhil 7 FOLLOWERS

Swift Loans 0 FOLLOWERS